Hastanemizdeki Komiteler

 • ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

S.NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Dt. Ö.Ufuk YETKİN

Başhekim 

2

Dt.Osman ÇADIRCI

Başhekim Yrd

3

Dt.Serhat KUŞÇUOĞLU

Başhekim Yrd

4

Mustafa DÖNMEZER

Diş Hekimi

5

Emine Çile KARATAŞ

Hemşire

6

Ayla KURT

Röntgen Teknisyeni

7

Rahime BATURALP

Kalite Birim Sorumlusu

8

Sema TALMAÇ

Diş Teknisyeni

9

Derya GÖK

Diş Teknisyeni

10

Figen Banu ÖZÇELTİK

Diş Teknisyeni


KOMİTENİN GÖREV TANIMI :

 • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması,
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
 • Fiziksel şiddete maruz kalma risklerin azaltılması,
 • Kesici, delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
 • Kan ve vücut sıvıları ile bulaşma risklerin azaltılması,
 • Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır.
 • Komite düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
 • Komite çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

S.NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Dt.Yıldız YÜCEL MERCAN

Diş Hekimi

2

Rahime BATURALP

Kalite Birim Sorumlusu

3

Yakup ZORLU

Röntgen Teknisyeni

4

Ayla KURT

Röntgen Teknisyeni

5

Derya GÖK

Diş Teknisyeni

6

Ayfer DEMİR

Hemşire

7

Sema TALMAÇ

Diş Teknisyeni

8

Figen Banu ÖZÇELTİK

Diş Teknisyeni

 

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI:

 

 • Çalışanlar arasında etkili iletişim sağlanması,
 • Güvenli ilaç uygulanmalarının sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Güvenli cerrahi uygulanmaların sağlanması,
 • Tıbbı cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.
 • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
 • Çalışmaları kapsamında ki diğer işlemler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

S.NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Dt.Osman ÇADIRCI

Başhekim Yrd.

2

Dt.Haluk KAZANASMAZ

Dişhekimi

3

Emine Çile KARATAŞ

Hemşire

4

Suna İZOL

Hemşire

5

Ayfer DEMİR

Hemşire

6

Rahime BATURALP

Kalite Birim Sorumlusu

7

Sedat DEMİR

Teknisyen

8

Mahmut BEYAZAĞAÇ

Teknisyen

 

 KOMİTENİN GÖREV TANIMI :

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirmesi,
 • ADSH  alt yapı güvenliğinin sağlanması,
 • Acil durum ve Afet yönetimi çalışmaları,
 • Atık yönetimi çalışmaları,
 • Tıbbı cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar, kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsar.
 • Komite düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
 • Komite çalışma alanına giren diğer iş ve işlemler.