Kalite Yönetim Birimi

 

 

* SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

* Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,

* Öz değerlendirmeleri yönetmek,tespit edilen uygunsuzlukları üst yönetime rapor etmek,

* Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

* Hasta ve çalışan anketlerinin yapılmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirmek, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmalarını yapmak, anketlerin gizliliği sağlamak ve anket raporu düzenlemek,

* SKS çerçevesinde hazırlanan dökümanların yönetimini sağlamak,

* Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek,

* Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takibini yapıp sonuçlandırmak,

* SKS çerçevesinde belirlenen komitelere(Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi,Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesi) üye olarak katılmak.

 

Rahime BATURALP
İletişim: 0414 318 55 75

Murat TEMİZOĞLU
İletişim: 0414 318 55 75